Finanse

ETF złoto – jak inwestować w złoto bez jego bezpośredniego zakupu?

Inwestowanie w złoto rekomenduje się nie tylko w czasach kryzysu, ale również jako sposób na dywersyfikację portfela. Istotne w tym przypadku jest to, że nie ma konieczności kupowania złota fizycznego, ponieważ można zainwestować w ETF złoto. Jak działa tego typu fundusz? Dlaczego warto inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa ETF z ekspozycją na złoto?

ETF złoto to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie, a co za tym idzie wyróżnia do wysoka płynność oraz bieżąca wycena. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że ETF w odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych nie dąży do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wiernie naśladuje instrument bazowy, na którym został oparty. Instrumentem bazowym mogą być m.in. surowce, a przykładem może być właśnie ETF złoto, który podąża za zmianami rynkowej ceny kruszcu. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, istotne w tym przypadku jest to, że ETF złoto naśladuje kurs złota w danym okresie. W związku z tym, jeżeli kurs złota wzrośnie o 5% taka sama będzie również zmiana wartości jednostek uczestnictwa ETF-u. Identycznie wygląda to w przypadku spadku wartości złota, ponieważ poskutkuje to spadkiem wartości notowań ETF-u złoto.

Jak inwestować w ETF złoto?

Chcąc zacząć inwestować w ETF złoto lub inne tego typu fundusze, warto wiedzieć, że kupić może je praktycznie każdy. Wystarczy bowiem posiadać konto maklerskie, które można otworzyć u brokera, będącego pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by wybór brokera był świadomy, ponieważ oferty poszczególnych instytucji mogą różnić się pod wieloma względami. Różnica może sprowadzać się bowiem nie tylko do możliwości inwestycyjnych, ale również wysokości pobieranych opłat, czy komfortu inwestowania, który wiąże się z poziomem wsparcia technicznego oferowanego przez brokera, czy jakością udostępnianej przez niego platformy inwestycyjnej. Co jeszcze należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera? Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Co przemawia za tym, by inwestować w ETF-y? Przede wszystkim możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie. W przypadku ETF-u złoto istotna jest także możliwość zdywersyfikowania portfela, czy inwestowania w złoto bez konieczności jego fizycznego zakupu, co rozwiązuje problem z przechowywaniem wartościowego kruszcu. Zaletą jest także wysoka płynność oraz bieżąca wycena tego typu funduszy, co sprawia, że w każdym momencie można sprzedać posiadane jednostki uczestnictwa. Za inwestowaniem w ETF-y przemawiają również niskie opłaty za zarządzanie funduszami, co wynika z faktu, że są one zarządzane pasywnie.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF złoto to fundusz, który pozwala inwestować w złoto bez jego bezpośredniego zakupu. W efekcie zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala w wygodny sposób zdywersyfikować własny portfel inwestycyjny.